ZÁKAZNÍCKA LINKA 0903 418 133 NONSTOP SERVIS 0903 418 130

🔒

Ochrana osobných údajov

Spoločnosti MA-NA MM, s.r.o. a MANADVERE s.r.o.uchovávajú a spracovávajú osobné údaje v súlade s nariadením EÚ 2016/679 o ochrane dát (GDPR) a so zákonom o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z.z. SR

Dôležité osobné údaje zbierame od svojich klientov pri objednávke - zmluve o dielo. Ide hlavne o meno a priezvisko zákazníka, fakturačnú a dodaciu adresu, telefonicky a e-mailový kontakt. Pri každom kroku sa spoločnosti MA-NA MM, s.r.o. a MANADVERE s.r.o. riadia platnou legislatívou a všeobecnými obchodnými a dodacími podmienkami.

Vaše osobné údaje nám slúžia len pre informácie potrebné k vybaveniu objednávky - zmluvy o dielo. Vážime si Vašu dôveru a preto, by sme si ju za žiadnych okolností nedovoli zneužiť.

Zodpovedná osoba za vypracovanie GDPR a BOZP je pani Vlasta Pitová tel. kontakt 0904 438 906.


🔒
🔒