Bezpečnostné dvere - Assa Abloy Sherlock

SET Praktik Plus – K330/3

Bezpečnostné, protipožiarne 13 bodové dvere, s dvojplášťovou oceľovou konštrukciou, certifikované v 3.bezpečnostnej triede , vystužené pozdĺžnymi a priečnymi oceľovými zváranými výstuhami, so zvukovou, tepelnou a požiarnou izoláciou.

Sú vyrábané s bezpečnostným trojbodovým zámkom, chráneným krytom a štítom proti odvŕtaniu. Prevedenie povrchovej úpravy laminovanou alebo dyhovanou MDF alebo s nástrekom farby v odtieňoch podľa stupnice RAL ( okrem RAL 9006, 9007 a perleťových farieb ). Z bezpečnostného hľadiska sú vyrábané s otváraním DNU aj VON z chráneného priestoru.

 • Odolnosť proti vlámaniu / bezpečnostná trieda 3
 • Počet istiacich bodov – 13
 • Požiarna odolnosť – 30 minút
 • Vzduchová nepriezvučnosť RW – 37 decibelov
 • Záruka 72 mesiacov na uzamykací mechanizmus dverí, 24 mesiacov na ostatné časti dverí
 • Celoobvodové a protipožiarne tesnenie zdarma ako štandartná súčasť dverí
 • Životnosť na celú generáciu otestovaná skúšobňou , úroveň samozatvárania C5 minimálne 200 tisíc otvorení, zatvorení

Čo zásadné musia mať bezpečnostné dvere ( z čoho sa skladá a čo má model K330/3)

 • Celoobvodový oceľový rám
 • Pozdĺžne a priečne oceľové výstuhy pozvárané do pevnej konštrukcie
 • Predná a zadná oceľovú platňu tvoriacu dvojplášťovú konštrukciu
 • Bezpečnostný zadlabací zámok ktorý ovláda rozvorový mechanizmus. Je chránený krytom a štítom zámku proti odvŕtaniu, sekaniu, páčeniu pre zabezpečenie vysokej odolnosti voči prekonaniu.
 • Bezpečnostná cilindrická vložku
 • Bezpečnostné kovanie s prekrytím ( ochranným štítom ) ktorý chráni vložku proti odvŕtaniu a vylomeniu
 • Aktívne a pasívne istiace body pevne uchytené k oceľovej konštrukcii znásobujú odolnosť dverí proti vysadeniu zo závesov a vypáčeniu zo zárubne. Zdvojené istiace body znásobujú odolnosť a bezpečnosť dverí.
 • Výrobný štítok ktorý nesie informácie o všetkých dôležitých parametroch dverí ako aj normách podľa ktorých sú dvere vyrobené a skúšané ( nutná zhoda parametrov s doloženým certifikátom k zakúpenému výrobku ).
 • Vnútorná izolačná výplň ktorá dverám dáva zvukovú, tepelnú izoláciu a požiarnu odolnosť. (Takéto vybavenie dverí si žiada aj legislatíva a poisťovací režim ).
 • Protipožiarna páska pri požiari zväčší svoj objem a zamedzí prieniku dymu a plameňov.
 • Pri vybraných modeloch bezpečnostných vložiek možnosť doobjednania chráneného profilu kľúča PROFIL SHERLOCK zaručuje vysokú bezpečnosť pri výrobe kópií kľúčov. Duplikát kľúča vyrobí len spoločnosť SHERLOCK a jej vybraní obchodní partneri na základe ochrannej bezpečnostnej karty.
 • Vďaka konštrukcii dverí bez istiaceho bodu do podlahy sú eliminované možné problémy pri uzamykaní a je možné dodatočné nastavovanie dverí na výšku.
 • Z bezpečnostného hľadiska sú dvere vyrábané s možnosťou otvárania DNU aj VON z chráneného priestoru bez konštrukčných zmien.
 • Súčasťou dverí je protipožiarna páska a tesnenie pre dosiahnutie parametrov zvukovej a požiarnej izolácie.
 • Povrchová úprava: možnosť výberu zo širokej ponuky laminovanej MDF.
 • Polodrážka olepovaná hraňovacou páskou v dizajne dverí.
 • Vhodné do bezpečnostných zárubní SHERLOCK: jednodielna model CG a CU , dvojdielna model MZ
 • Certifikát zhody odolnosti proti vlámaniu
 • Certifikát NBÚ
 • Certifikát kvality
 • Certifikát zhody o stavebnom výrobku
 • Licencia na prevádzkovanie technickej služby
 • Stupeň utajenia NBÚ SR – Tajné , stupeň 3
 • Certifikát zhody o odolnosti proti vlámaniu – bezpečnostná trieda 3. Dvere prešli náročnými skúškami v akreditovanej skúšobni na základe ktorých im bol certifikát vydaný.
SET Praktik Plus – K330/3

Bezp.trieda: 3
RW: 37 DECIBELOV
Počet bodov: 13 ISTIACICH BODOV
Požiarna odolnosť: 30 MINÚT

Sherlock / SET Praktik Plus – K330/3
Sherlock / SET Praktik Plus – K330/3
Sherlock / SET Praktik Plus – K330/3
Sherlock / SET Praktik Plus – K330/3

Produkty

SET Praktik Plus – K330/2
SET Praktik Plus – K330/2
Bezp.trieda: 2
RW: 37 DECIBELOV
Počet bodov: 7 ISTIACICH BODOV
Požiarna odolnosť: 30 MINÚT
SET Praktik – K2/3
SET Praktik – K2/3
Bezp.trieda: 3
RW: 37 DECIBELOV
Počet bodov: 8 ISTIACICH BODOV
Požiarna odolnosť: 30 MINÚT
SET Praktik Plus – K330/3
SET Praktik Plus – K330/3
Bezp.trieda: 3
RW: 37 DECIBELOV
Počet bodov: 13 ISTIACICH BODOV
Požiarna odolnosť: 30 MINÚT
SET Excelent – F730/4
SET Excelent – F730/4
Bezp.trieda: 4
RW: 43 DECIBELOV
Počet bodov: 23 ISTIACICH BODOV
Požiarna odolnosť: 30 MINÚT